Aktuellt

Månadens aktivitet: 

Teknisk förnyelse är ofta helt avgörande för ett företags utveckling. Den snabba tekniska utvecklingen och en allt mer komplex teknologi ställer stora krav på bredd och djup i den tekniska kompetensen. Samarbete med teknikexperter har därför blivit allt viktigare för företag som vill överleva och växa.
Vad kan en dialog med en teknikexpert tillföra ditt företag?
Högre kvalitet- effektivare produktion- lägre kostnader?
Svaren på dessa frågor  kan finnas hos teknikmäklarens kompetens och omfattande nätverk.

 Teknikmäklaren tillhör en kvalificerad yrkeskår som utbildats och diplomerats av VINNOVA.

Teknikmäklarens roll är att förenkla och snabba upp kontakterna mellan företag och olika expertinstanser både inom som utom landets gränser. Givetvis besitter varje Teknikmäklare unika kompetenser som i många fall direkt kan leder till en lösning på uppdragsgivarens problem.

Teknikmäklarna samverkar inom ett nationellt nätverk av ca 70 st. kollegor inom olika områden, institutioner och utvecklingscenter.

 För ytterligare information kontakta LTCK:s Teknikmäklare Lars Holmberg ( Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ) och se även på Vinnovas informationssida:
http:/ www.vinova.se/tuff/teknikmak.htm


Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den